ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

WERMIKULIT EKSPANDOWANY (EKSFOLIOWANY)

Perlipol Sp.j. posiada produkcję wermikulitu ekspandowanego. Wermikulit, minerał, uwodniony glinokrzemian magnezu, o bardzo zmiennym i skomplikowanym składzie chemicznym. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, najczęściej w postaci blaszkowatych skupień. Barwa żółtozłocista, brązowa, oliwkowa. Stanowi produkt wietrzenia mik (flogopitu lub biotytu). Wydobywany jest głównie w USA, Afryce (RPA i Madagaskar), Australii, Azji (Chiny). W Polsce spotykany na Dolnym Śląsku lecz w ilościach nie nadających się do eksploatacji.

Charakterystyczną cechą wermikulitu jest zwiększanie objętości (nawet 30-krotnie) podczas obróbki wysokotemperaturowej i w tym procesie powstaje wermikulit ekspandowany. Wermikulit, w eksfoliowanej (rozszerzonej/ekspandowanej) formie, jest lekki, niepalny, ściśliwy, bardzo chłonny, niereaktywny i może mieć wysoką zdolność wymiany kationowej.

Ekspandowany wermikulit jest dobrym izolatorem dźwięku oraz ciepła (niepalny) możliwy do zastosowań w zakresie temperatur od ponad -200° C do +1200° C.

Wermikulit ekspandowany znajduje wiele zastosowań w tym między innymi:

  • w budownictwie: - jako materiał do wyrobu materiałów izolacyjnych (ognioochronnych i akustycznych), wypełniacz i izolator do produkcji lekkich betonów,
  • w przemyśle – wszędzie gdzie konieczna jest izolacja wysoko lub niskotemperaturowych procesów produkcyjnych , jako wypełniacz i inne,
  • w ogrodnictwie (jako dodatek do podłoży wieloskładnikowych poprawiający stosunki wodno-powietrzne i nośnik kationów)
  • w hodowli zwierząt – dodatek do pasz (nośnik witamin i minerałów), podkłady i wyściółki hodowlane.

Wermikulit nadal znajduje zastosowanie w wielu nowych dziedzinach gospodarki.

 

Przykłady zastosowań wermikulitu:

Podobnie jak perlit, wermikulit ekspandowany stosowany jest w produkcji materiałów budowlanych: izolacyjnych i ogniochronnych (ma - w porównaniu z perlitem -wyższą o 200 temperaturę topnienia) oraz jako wypełniacz do produkcji lekkich betonów.

W przemyśle, wszędzie tam, gdzie konieczna jest izolacja wysoko- lub niskotemperaturowych procesów produkcyjnych, wermikulit stosuje się jako składnik zasypek termoizolacyjnych w piecach i komorach kriogenicznych.

W ogrodnictwie jako dodatek do podłoży wieloskładnikowych, poprawiający stosunki wodno-powietrzne i nośnik kationów oraz jako podłoże do grzybni.

W hodowli zwierząt jako dodatek do pasz (nośnik witamin i minerałów) oraz jako podkład i wyściółka hodowlana.

 

WERMIKULIT

 

SUPERFINE

FINE

MEDIUM

LARGE

uziarnienie

%

%

%

%

4 mm

   

8-50

55-95

2 mm

0-1

20-35

20-45

3-20

1,6 mm

0-2

18-30

5-20

1-10

1 mm

8-40

20-40

5-20

1-10

0,5 mm

10-55

5-15

5-15

0-8

0,25 mm

10-30

2--10

1-5

0-3

         

Ciężar nasypowy

110-120 kg/m3

80-100 kg/m3

60-110 kg/m3

70-110 kg/m3

Wilgotność

max 5%

max 5%

max 5%

max 5%

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

postać

stan skupienia stały w postaci granulatu o strukturze blaszkowej o uziarnieniu 0-2

zapach

bez zapachu

pH

6,5-9,0

palność

nie palny klasa A1

gęstość względna

ciężar nasypowy 60-200 kg/m3

temperatura/zakres topnienia

pow. 1315oC

temperatura samozapłonu

nie dotyczy

przewodnictwo cieplne

0,062-0,065 W/m*K

nasiąkliwość

3,0-80%

wytrzymałość na ściskanie

0,14-0,40 Mpa

odporność chemiczna

jak szkło

chłonność akustyczna

10-92%

ciepło właściwe

0,84-1,08 kJ/kgoC

 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Skład chemiczny

Skład %

SiO2

38-46%

Al2O3

10-16%

MgO

16-35%

Fe2O3

6-13%

TiO2

1-3%

CaO

1-5%

K2O

1-6%

H2O

8-16%

pozostałe

0,2-1,2%