ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

PERLIT EP180

Perlit EP180 jest w postaci białoszarego granulatu o uziarnieniu od 0 do 4,0 mm,. Ciężar nasypowy waha się od 80 kg/m3 do 100 kg/m3 Najczęściej jest stosowany przy zaprawach, ale głównie jest stosowany do wylewek podłogowych ciepłochronnych. Zastosowań może być o wiele więcej, a jednym z przykładów to kształtki, wszelkiego rodzaju materiałach ogniochronnych, jako nośnik witamin w paszach, wypełniacz termoizolacyjny w płaszczach zbiorników, zasypywania pustek w cegłach ceramicznych.