ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

PERLIT EP150

 

Perlit EP150 jest w postaci białoszarego granulatu o uziarnieniu od 0 do 2,0 mm, ale na sicie 2,0 mm mogą pojawiać się tylko, co najwyżej pojedyncze ziarenka. Ciężar nasypowy waha się od 50 kg/m3 (surowiec węgierski) do 80 kg/m3 (surowiec słowacki). Najczęściej jest stosowany przy produkcji tynków cementowych i gipsowych, ale również w innych zaprawach. Zastosowań może być o wiele więcej, a jednym z przykładów to jako nośnik witamin w paszach, wypełniacz termoizolacyjny w płaszczach zbiorników, zasypywania pustek w cegłach ceramicznych.