ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

Perlit ekspandowany - informacje ogólne

Perlit jest naturalną skałą pochodzenia wulkanicznego. Perlit charakteryzuje się interesującymi właściwościami fizykochemicznymi:

 • ma niską przewodność cieplną, jest dobrym termoizolatorem
 • ma bardzo mały ciężar nasypowy,
 • posiada dużą zdolność tłumienia hałasu,
 • jest odporny na wysokie temperatury,
 • jest obojętny chemicznie,
 • wykazuje dużą stabilność fizyczną.


Powyższe właściwości perlitu umożliwiają jego stosowanie w wielu dziedzinach:

 • w budownictwie – jako komponent materiałów charakteryzujących się dobrą izolacją cieplną i akustyczną; jest składnikiem zapraw tynkarskich, murarskich itp.,
 • w ogrodnictwie wykorzystuje się go jako komponent podłoży wieloskładnikowych z materiałami organicznymi jak i nieorganicznymi w celu poprawy ich struktury, zwiększenia chłonności wilgoci oraz zwiększenia zdolności sorpcyjnych ograniczających szybkość wymywania składników odżywczych,
 • jako jeden ze składników wkładów filtracyjnych,
 • jako materiał izolujący w procesach wysokotemperaturowych,
 • jako wypełniacz lub nośnik w różnych technologiach.

W oparciu o ciężar nasypowy a także uziarnienie dokonano wewnętrznego podziału perlitu na następujące typy:
  - EP 100F (klasa 0)
  - EP 150 (klasa I )
  - EP 180 (klasa II)
  - EP 200 (agroperlit) (klasa III).
Perlit oferujemy w workach papierowych o pojemności 125 litrów, big bagach oraz luzem w autocysternach.

 

UZIARNIENIE I CIĘŻAR NASYPOWY

Rodzaj perlitu

EP 200 (Agro) 0-6mm (klasa III)

EP 180 (klasa II)

EP 150 (klasa I)

EP 100F (klasa 0)

Hydroperl

uziarnienie

%

%

%

%

%

1,0 mm

min 80

min 60

max 20

max 5

min 60

0,50 mm

0-100

0-100

15-60

5-80

0-100

0,25 mm

max 10

max 10

min 60

min 60

max 10

Ciężar nasypowy

110-150 kg/m3

70-110 kg/m3

40-90 kg/m3

50-120 kg/m3

70-110 kg/m3

Wilgotność

max 2%

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

postać

stan skupienia stały w postaci granulatu o uziarnieniu 0-6 mm i barwy biało-szarej

zapach

bez zapachu

pH

6,5-7,5

palność

niepalny klasa A1

gęstość względna

ciężar nasypowy 50-200 kg/m3

temperatura/zakres topnienia

pow. 900oC

temperatura samozapłonu

nie dotyczy

przewodnictwo cieplne

0,045-0,059 W/m*K

nasiąkliwość

3,0-500%

wytrzymałość na ściskanie

0,14-0,40 Mpa

odporność chemiczna

jak szkło

chłonność akustyczna

10-92%

ciepło właściwe

0,96-0,92 kJ/kgoC

współczynik dyfuzji pary wodnej

0,035-0,027g/m h mm Hg


 

SKŁAD CHEMICZNY

Zwiazek chemiczny

udział %

SiO2

65-73%

Al2O3

10-18%

K2O + Na2O

6-9%

CaO

2-6%

Fe

1-2%