ul.Przemysłowa 6,
97-400 Bełchatów

Tel.+48 44 733 02 88
perlipol@perlipol.com.pl

FilterPerl perlit mielony (in. mikronizowany)

FilterPerl

perlit mielony (in. mikronizowany)

Perlit jest naturalnym minerałem pochodzenia wulkanicznego. Jest wydobywany w postaci rudy, a następnie poddawany obróbce termicznej (ekspandowaniu) w wysokiej temperaturze (około 900°C). W rezultacie jego objętość wzrasta 20-krotnie i uzyskuje się perlit ekspandowany w postaci lekkich, drobnych, porowatych cząstek.

Perlit ekspandowany mikronizowany (mielony) sprzedajemy pod nazwą handlową FilterPerl. Ma on szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym (procesy filtracji), w przemyśle chemii budowlanej (farby, tynki, szpachle), farmacji, przemyśle chemicznym i produkcji tworzyw sztucznych (jako wypełniacz). Przy pomocy FilterPerl można filtrować soki, wina, piwa, oleje, melasę, pektynę, cukier, enzymy, antybiotyki, polimery, farby, lakiery, żywice, wodę. To nie wyczerpuje rodzajów substancji, które mogą być filtrowane, podobnie jak dziedzin, w których perlit może znaleźć zastosowanie. Jest on więc materiałem uniwersalnym i wszechstronnym.

 

ZALETY:

 • obojętny chemicznie (odporny na agresywne związki chemiczne),
 • sterylny (uniemożliwia wzrost bakterii),
 • odporny na szkodniki i mikroorganizmy,
 • bezpieczny, całkowicie neutralny dla zdrowia,
 • wysokie możliwości filtracyjne,
 • nie zmienia smaku, zapachu i koloru filtrowanej cieczy ,
 • niski ciężar nasypowy: 110 – 250 kg/m3,
 • ciężar mokrego wkładu: 160-380 g/m3
 • wielkość ziarna: 5-100 µm,
 • bezterminowa przydatność do użycia.

 

FilterPerl jest średnio 20-25% lżejszy od konkurencyjnych materiałów diatomitowych, jednocześnie oferując podobne właściwości filtracyjne. Dzięki zastąpieniu ziemi okrzemkowej FilterPerlem uzyskuje się redukcję kosztów w wysokości około 25-30%. Perlitu mielonego  można używać do każdego systemu filtracyjnego.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

 • barwa: biała,
 • zapach: bezwonny,
 • wilgotność max: 0,5%,
 • pH: 6,5 – 7,5,
 • temperatura/zakres topnienia: pow. 1000*C,
 • przewodnictwo cieplne: 0,045 – 0,059 W/m kw ,
 • nasiąkliwość : 3,0 – 80%,
 • odporność chemiczna: porównywalna do szkła,
 • palność: niepalny,
 • rozpuszczalność: rozpuszczalny w soli alkalicznej oraz fluorowodorze, umiarkowanie rozpuszczalny (<10%) w 1N NaOH, nieznacznie rozpuszczalny (<3%) w kwasach mineralnych (1N).